ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost Friesland

ELAN Zuidoost Friesland is de collectieve agrarische natuurvereniging in Zuidoost Friesland. ELAN is op 14 april 2010 door de vijf agrarische natuurverenigingen in Zuidoost Friesland opgericht. Bij de oprichting bleven de vijf ANV's lid van de overkoepelde vereniging ELAN. De agrarische leden bleven ook gewoon lid van hun eigen ANV;  De Alde Delte in Opsterland, Grien Brongergea in Heerenveen, De Tjongervallei in Heerenveen en Weststellingwerf, Gagelvenne in Ooststellingwerf, Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf in Weststellingwerf of van ons aspirant lid de Tjalleberter Krite ook in Heerenveen.

Met naderen van het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer, het ANLb2016, zijn er in 2015 in Friesland zeven agrarische collectieven opgericht. ELAN is hier één van; ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost Friesland.

LEES VERDER>>