Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit afgevaardigden van de agrarische natuurverenigingen.

Verenigingen Voorzitter Website
De Alde Delte Warner van der Leeuw  
Grien Brongergea Jelmer Bakker www.grienbrongergea.nl
Weststellingwerf Nico van der Weerd www.agrarischnatuurbeheerweststellingwerf.nl
Gagelvenne Tjerk Hof www.gagelvenne.nl


Vergaderingen

Het Algemeen Bestuur vergadert 4x per jaar samen met het Dagelijks Bestuur en de coördinatoren