Aanmelden Natte Dooradering

door Menno Nijenhuis

Alleen voor het leefgebied Natte Dooradering voor de periode van 1-1-2018 t/m 31-12-2021 heeft Provinsje Fryslân een beperkt budget opengesteld.

Het leefgebied Natte Dooradering is bedoeld ter ondersteuning van (fauna) soorten die in en langs de sloot leven. Het beheer dat in dit leefgebied kan worden uitgevoerd is het ecologisch slootschonen in combinatie met een botanische rand van 5 meter breed. Daarnaast zal afhankelijk van de situatie in de sloot in de contractperiode gebaggerd kunnen worden met een baggerspuit op kosten van het Collectief. Ook een Poel of klein historisch water komt in aanmerking voor beheer in het leefgebied Natte Dooradering. (Zie bijlage 1, (combi)Pakketten Natte Dooradering 2017) 

Deelnemers aan SNL die nog een contract hebben tot en met 2018 of 2019 kunnen overstappen naar het ANLB zodat het beheer door kan lopen tot en met 2021.  Door de overstap hoeft het "oude" contract niet uitgediend te worden en de reeds ontvangen subsidie hoeft NIET terugbetaald te worden.

Voorwaarde: Beheer moet in het leefgebied Natte Dooradering liggen. De begrenzing van dit leefgebied is door de Provinsje vastgelegd en te vinden op de site van Provinsje Fryslân. Via deze link komt u op de leefgebiedenkaart: http://fryslan.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=422666a99ef24cd98120a55a3cd6060b&extent=120990,533762,221778,617075,28992

De blauwe arcering is het leefgebied Natte Dooradering. U kunt op perceelniveau inzoomen.

Aanmelden:

Stuur een mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar s.zonderland@landschapsbeheerfriesland.nlmhaaijer@live.nl of info@elan-zofriesland.nl
met de vermelding dat u -indien mogelijk- beheer in de natte dooradering wilt afsluiten. 

De aanmelding moet uiterlijk 10 september 2017 binnen zijn. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Indien u vragen heeft,  kunt u deze ook via boven genoemde emailadressen stellen. Een mail zonder contactgegevens, naam, adres en telefoonnummer is geen aanmelding.

Ga terug