Enquete Bijeninitiatieven

door Menno Nijenhuis

Landschapsbeheer Friesland voert momenteel onder de vlag van Landschappen NL een onderzoek uit naar lopende initiatieven die gericht zijn op bijen.

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen wat er nodig is om in alle provincies breed te zorgen voor betere omstandigheden voor bijen qua voedsel, nestelmogelijkheden en overwinteringsmogelijkheden. De informatie wordt verzameld en gebundeld in een Kansenkaart voor Wilde Bijen. Met deze Kansenkaart willen Landschappen NL, IVN en Stichting Natuur- en Milieu duidelijk maken hoeveel er al gedaan wordt en invulling geven aan het doel van het project Bijenlinie: de realisatie van 300 extra wilde bijenplekken in Nederland!

Op bovenstaand in kaart te brengen is er een enquete opgesteld. Met deze enquête willen de initiatiefnemers een totaal overzicht maken van alle bijen-initiatieven op dit moment en horen wat jullie ervaringen, ambities en eventuele wensen zijn. Hier is de link naar de enquête:

https://nl.surveymonkey.com/r/bijenlinie

Ga terug