Informatie project Landschapsherstel

door Menno Nijenhuis

Samen met Landschapsbeheer Friesland en andere collectieven heeft ELAN een POP3 subsidie aanvraag gedaan en inmiddels is deze aanvraag goedgekeurd. Het project heet: Herstellen en versterken leefgebieden droge dooradering en heeft een looptijd van 2017 t/m 2020. Het doel van het project is het herstellen en aanleggen van elementen binnen het leefgebied droge dooradering. Uitgebreide informatie over het project kunt u terugvinden via deze folder. Mocht u zich willen aanmelden of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Sander Zonderland.

Ga terug