Stepping Stones in Ooststellingwerf

door Menno Nijenhuis

Agrarische Natuurvereniging De Gagelvenne in Ooststellingwerf is bezig met een project ter stimulering van de biodiversiteit in Ooststellingwerf. Door middel van het inzaaien van "postzegels" tracht men een positief effect te creeren voor de biodiversiteit. Deze postzegels kunnen overhoekjes zijn, maar ook niet gebruikte dammen. Deze met akkerkruiden ingezaaide postzegels zijn om twee redenen van belang: als voedselbron en als beschuttingsplek. De bloeiende akkerkruiden leveren voedsel aan insecten zoals de bij en de vlinder. Op hun beurt vormen deze insecten weer een voedselbron voor weide- en akkervogels.

Voor meer informatie omtrent dit project verwijzen wij u naar de website van de Gagelvenne. Onder het kopje Projecten staat; Stepping Stones.

Ga terug