Collectief ELAN

Een agrarisch collectief is een gecertificeerd samenwerkingsverband in een begrensd gebied dat bestaat uit agrariërs en andere grondgebruikers. Deze grondgebruikers zijn de uitvoerders van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het collectief is eindbegunstigde van de subsidie. ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost Friesland sluit zelf de contracten met de grondgebruikers en gaan grotendeels ook zelf de controle en handhaving uitvoeren.

ELAN

De naam ELAN staat voor: economisch en ecologisch, landschap, agrarisch en natuur. Daarnaast wil de vereniging nieuw en fris elan uitstralen in de streek.

Doel van ELAN

Net als de onderliggende natuurverenigingen streeft ELAN naar agrarische bedrijven waar agrariërs in harmonie met hun omgeving duurzaam en economisch rendabel kunnen werken. We willen met plezier ons vak blijvend uitoefenen, zodat onze bedrijven ook in de toekomst nog hun plek innemen in de mooie omgeving van Zuidoost Friesland.

Door als agrarische natuurverenigingen samen te werken willen we samen sterk staan: we willen van elkaar leren en een aanspreekpunt zijn voor overheden.

Wat doen we?

De hoofdtaak van ELAN is het opzetten en coordineren van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Zuidoost Friesland. Jaarlijks wordt er een gebiedsaanvraag gedaan bij de Provinsje Fryslan, waarin de het agrarisch natuurbeheer wordt aangevraagd. ELAN heeft met circa 330 grondgebruikers een beheerovereenkomst voor het uitvoeren van beheermaatregelen ten behoeve van vogels, amfibiën, reptielen, vleermuizen en libellensoorten. Meer informatie over het ANLb kunt u terugvinden bovenin de site.