Medewerkers / Coördinatoren

ELAN heeft twee coördinatoren die de projecten uitvoeren;

Jetty Haaijer
Telefoon: +31 512-383800     Mobiel: 06 51 81 79 25
mhaaijer@live.nl
info@elan-zofriesland.nl

 

Sander Zonderland
Telefoon: +31 512-383800
s.zonderland@landschapsbeheerfriesland.nl