Veel gestelde vragen ANLb2016

Algemeen

Kan ik nog een subsidie Agrarisch Natuurbeheer aanvragen?
Bel met kantoor ELAN om de mogelijkheden te bespreken.

Moet ik als deelnemer ANLb inkomstenbelasting betalen over mijn ANLb subsidie?
Het antwoord is tweeledig.

Als het ANLb subsidie betreft die ‘niet op landbouwgrond’ ligt (denk aan landschapselementen) dan gaat het om een onkostenvergoeding voor het uitgevoerde beheer. In dat geval telt de ANLb subsidie NIET mee met het inkomen en valt dus buiten de inkomstenbelasting.

Als het ANLb subsidie betreft ‘op landbouwgrond’ (denk aan randenbeheer, legselbeheer, graslandbeheer, etc.) dan gaat het om een vergoeding voor gederfde inkomsten. In dat geval telt de ANLb subsidie WEL mee voor de inkomstenbelasting.

Ik ben particulier niet geregistreerd bij RVO. Hoe kan ik dit doen?
Hiervoor heeft ELAN een handleiding opgesteld. Die kunt u hier vinden: Handleiding particulieren registreren RVO

Hoe kan ik een machtiging Percelen Raadplegen afgeven?
Hiervoor heeft ELAN een handleiding opgesteld. Die kunt u hier vinden: Handleiding Percelen Raadplegen.

Hoe kan ik een onderliggend gewasperceel intekenen onder mijn Beheereenheden?
Hiervoor heeft RVO een instructiefilmpje gemaakt. Klik hier om dit filmpje te openen.

Wanneer krijg ik mijn beheervergoeding uitbetaald?
ELAN streeft er naar om de beheervergoedingen jaarlijks in februari/maart uit te betalen. Dit is echter afhankelijk van de datum wanneer ELAN de vergoedingen van de Provinsje Fryslân ontvangt.

Wanneer loopt mijn ANLb contract af?
Alle ANLb contracten lopen af op 31-12-2021

Het perceel / element waar ik een beheercontact op het afgesloten, heb ik volgend jaar niet meer in eigendom of het pachtcontract wordt niet doorgezet. Wat nu?
In het document: Algemene voorwaarden ELAN staat bij punt. 14, 15 en 16 wat hier de consequenties van zijn. Het document vindt u hier: Algemene voorwaarden ELAN

Controle

Word ik gecontroleerd op mijn beheer?
Er kunnen twee soorten controle plaatsvinden; a) door de NVWA en b) door het Collectief.
De NVWA controleert steekproefsgewijs op de Beheereisen, genoemd in de Beheerpakketten behorende bij het contract.
Het Collectief heeft een schouwcommissie die ook steekproefsgewijs de beheereisen én beheervoorschriften schouwt. Ook zullen zij bij willekeurige beheerders het beheer beoordelen.

Word ik bij een tekortkoming geconstateerd door de NVWA of het Collectief gekort op mijn beheervergoeding?
Bij tekortkomingen/overtredingen geconstateerd door de NVWA krijgt het Collectief de beheervergoeding voor de betreffende beheereenheid niet uitbetaald. ELAN zal de deelnemer hier van in kennis stellen en de beheereenheid niet uitbetalen.
Bij tekortkomingen geconstateerd door de schouwcommissie wordt de beheerder –mits dit mogelijk is- de mogelijkheid geboden om de tekortkoming op te lossen. Vervolgens vindt er een herschouw plaats, waarbij de tekortkoming opgelost dient te zijn.

Droge Dooradering

Hoe moet ik mijn afgesproken beheer uitvoeren?
In dit document: Beschrijving beheer landschapselementen ELAN staat precies beschreven hoe u uw beheer dient uit te voeren. Voor de regels omtrent beheer en onderhoud kunt u dit document: Wet- en regelgeving Droge Dooradering raadplegen.

Zijn er ook bedrijven die voor mij het onderhoud kan uitvoeren?
Hoveniersbedrijven, loonbedrijven etc. zijn bedrijven die onderhoud kunnen uitvoeren.

Moet ik bij een eindkap nog vergunningaanvragen doen?
Wanneer u voor het opvolgende jaar contractueel een eindkap heeft afgesproken, doet ELAN de boswetmelding. Ook melden zij de eindkap bij de gemeente. Sommige gemeenten stellen aanvullend op de melding ihkv de Wet Natuurbescherming nog een aanvullende vergunningaanvraag. Kijk hiervoor in het document Wet- en regelgeving Droge Dooradering

Ik kan mijn ingreep niet uitvoeren in het afgesproken jaar en wil het later uitvoeren. Wat nu?
Meld dit bij ELAN. Mocht het gaan om een eindkap, dan dient u zelf een Boswetmelding te doen. Dit kan via RVO.nl. De vergoeding voor de ingreep wordt logischerwijs ook later uitbetaald.

Natte Dooradering

Wanneer moet ik mijn sloten schonen?
Jaarlijks in de periode tussen 15 juni en 1 december