Nieuws

Tweede workshop Vlinderstichting

Na een succesvolle eerste Worshop "Insecten in het agrarisch gebied en de Argus-telling" wordt er een vervolg-workshop gegeven. Doel van dze workshop is om tellers te zoeken voor de Argusvlinder, Groene Glazenmaker en de waterplant Krabbescheer. Heeft u hierin interesse? Meld u dan aan voor de workshop! De datum van deze workshop is is: 14 mei a.s om 19.00 in  het Posthuis Theater in Heerenveen. Aanmelden kan tot 12 mei a.s. via info@elan-zofriesland.nl

Lees meer...

Workshop Vlinderstichting een succes!

27 maart gaf de Vlinderstichting een workshop over het monitoren van 3 belangrijke soorten in het agrarische cultuurlandschap; de libelle Groene Glazenmaker, de Argusvlinder en de waterplant Krabbescheer. De workshop werd georganiseerd door de Vlinderstischting in samenwerking met ELAN, de Noardlike Fryske Walden en It Lege Midden. 

Lees meer...

Informatieavond Vlinderstichting

ELAN is één van de collectieven waar een monitoringsprogramma wordt gestart naar de Argusvlinder, Groene Glazenmaker (libelle) en de waterplant Krabbescheer. We zijn op zoek naar vrijwillige tellers die in de periode maart-augustus tellingen willen uitvoeren. Op 27 maart aanstaande organiseert de Vlinderstichting hierover een informatieavond / workshop in Heerenveen. Interesse om deze avond bij te wonen? 

 

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering

Alle leden van ELAN hebben een uitnodiging gehad voor de Algemene Ledenvergadering op 20 maart aanstaande in Nijeberkoop. Tijdens deze vergadering zal er na het officiële gedeelte een lezing worden verzorgd door dhr. Pius Floris, van Plant Health Cure. Hij zal een inleiding verzorgen over de waarde van een gezonde bodem en hoe men kan zorgen dat de bodem gezond wordt en blijft. Wij verzoeken de leden om zich op te geven voor deze avond. Dit kan door een mail te sturen naar het kantoor van ELAN.

Lees meer...

Nieuwsbrief Koeien en Kruiden

Er is weer een nieuwsbrief verschenen over het project Koeien en Kruiden, waarin ELAN een projectpartner is. In deze nieuwsbrief kunt u antwoord vinden op vragen zoals; Aan de slag met kruidenrijk grasland: waar moet je op letten?
Wat zijn praktijkervaringen met inzaaien van kruiden in grasland? Wat zijn de effecten van krujiden- en klaverrijk grasland op de veehouderij?

Via deze link kunt u de nieuwsbrief lezen.

Lees meer...

Plasdras aangemaakt voor weidevogels

In het weidevogelmozaiek De Janssenstichting nabij Nijbeets worden de plasdrassen weer onder water gezet. Plasdras is een aantrekkelijke biotoop voor weidevogels om te rusten en te foerageren. 
Door het (deel van) het perceel onder water te zetten ontstaat een plek waar het bodemleven goed beschikbaar is voor weidevogels. Ook vertraagt de grasgroei en wordt de structuur van de grasmat wat opener.

Lees meer...

LANDSCHAP FRIESE ZANDGRONDEN IN OUDE STAAT HERSTELD

Onlangs is er een interview verschenen met Landschapsbeheer, ELAN en It Lege Midden op de website van SNN (Samenwerkinigsverband Noord-Nederland) over het Landschapshestelproject. Via deze link kunt u dat interview lezen.

https://www.snn.nl/landschap-friese-zandgronden-in-oude-staat-hersteld

Wilt u ook deelnemen aan het project? Neem dan contact op met ELAN!

Lees meer...

Gezocht: Leden klankbordgroep ELAN

ELAN is op zoek naar leden die met het collectief willen meedenken over hoe de communicatie van het Agrarisch Natuurbeheer verder ontwikkeld of verbeterd kan worden. Daarom is ELAN op zoek naar een aantal betrokken leden die plaats willen nemen in een nieuw op te richten klankbordgroep. Interesse? 

Lees meer...

Leefgebied Water gevuld

ELAN heeft het complete beschikbare budget binnen het leefgebied Water gevuld. Na artikelen in de krant, in de Veldpost, op de website en via een mailing naar alle leden zijn er voldoende aanmeldingen binnengekomen om het leefgebied te vullen. We hopen uiteraard dat er in de toekomst nog extra middelen beschikbaar komen.

Lees meer...

Aanmelden voor Leefgebied Water

Voor de jaren 2019-2021 zijn er extra financiele middelen beschikbaar gekomen voor Agrarisch Natuurbeheer. Dit geld is bedoeld ter bevordering van de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Het gaat om een bedrag van jaarlijks €50.000,- en wordt beschikbaar gesteld door de Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân. Via collectief ELAN Zuidoost Friesland kan het beheer worden afgesloten.

Lees meer...