Nieuws

Aanleg poel in het nieuws

Maandag 8 oktober was er een korte reportage te zien op Omrop Fryslan over het opwaarderen en aanleggen van poelen. ELAN-voorzitter Kees van de Lageweg sprak over het nut. Via deze link is het nieuwsitem te zien. 

Dit project wordt samen gedaan door Landschapsbeheer Friesland en de collectieven It Lege Midden, Noardlike Fryske Walden en De Waddenvogels. 

Heeft u ook interesse?

Lees meer...

Excursie Waterconservering Zuidwolde

Vrijdag 21 september is ELAN op excursie geweest naar het bedrijf van familie Neppelenbroek in Zuidwolde. De excursiegroep bestond uit bestuurders en leden van ELAN en de Noardlike Fryske Walden en afgevaardigden van Wetterskip Fryslan en de Provinsje. Het bedrijf van de familie Neppelenbroek is een demobedrijf onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Lees meer...

Extra budget Agrarisch Natuurbeheer!

Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 is extra budget beschikbaar gekomen voor meer Agrarisch Natuurbeheer in Zuidoost Friesland. Er is uitbreiding mogelijk binnen de leefgebieden Natte Dooradering en Droge Dooradering.Heeft u interesse in extra of nieuw beheer?

Lees meer...

Presentatie Natuurinclusieve Landbouw

Onlangs is er een presentatie geweest over het project Natuurinclusieve Landbouw, waarin ELAN participeert. Deze presentatie kunt u via deze link bekijken.

Lees meer...

'Weidevogelverhaal killend voor sector'

In de Nieuwe Oogst wordt gereageerd op de zorgwekkende berichtgeving omtrent het weidevogelbeheer dat afgelopen weekend in de Leeuwarder Courant stond. Onder andere Wilco de Jong en Warner van der Leeuw, bestuursleden van ELAN komen aan het woord. Het artikel kunt u vinden via deze link; https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/06/27/weidevogelverhaal-killend-voor-sector

 

Lees meer...

Excursie Waterconservering gaat niet door!

De excursie Slimme technieken om water op zand vast te houden op 29 juni a.s. in Zuidwolde gaat wegens een gebrek aan belangstelling niet door. U kunt zich echter nog wel aanmelden als belangstellende voor het project. Dit kan via de aanmeldbutton in de nieuwsbrief van Juni maar u kunt ook een email sturen naat het kantoor van ELAN.

Lees meer...

Inspirerende bijeenkomst Koeien en Kruiden

Op woensdag 13 juni is er een bijeenkomst geweest bij Open Grasland deelnemer Johan Baas in Nijeholtwolde over Kruidenrijk Grasland. Op deze bijeenkomst, georganiseerd door ELAN, is er door de Vlinderstichting en Van Hall Larenstein een toelichting gegeven over dit type grasland.

Lees meer...

Nieuwsbrief ELAN Juni 2018

De nieuwsbrief van juni is verschenen. U kunt deze hier lezen.
Wilt u ook de nieuwsbrief per e-mail ontvangen? Stuur ons dan even een e-mail en we nemen u op in de verzendlijst.

Lees meer...

Resultaten broedvogelmontoring 2017

In 2017 heeft Landschapsbeheer Friesland in ons werkgebied de broedvogelmonitoring van de Droge Doroadering uitgevoerd. Tijdens deze monitoring zijn er ongeveer 75 verschillende vogelsoorten gehoord en/of gezien. Van de doelsoorten is enkel de Zomertortel niet waargenomen. 

Lees meer...

Gezonde en ambitieuze toekomst voor agrarisch natuurbeheer Zuidoost-Friesland

De ruim 300 deelnemers van collectief ELAN Zuidoost-Friesland kunnen de komende jaren door met het beheer van natuur en landschap in de regio. Op de jaarvergadering van 29 maart jl. zagen de cijfers er goed uit en kreeg het bestuur een nieuwe voorzitter: Kees van de Lageweg uit Nij Beets.

Lees meer...