Nieuws

Excursie Waterconservering gaat niet door!

De excursie Slimme technieken om water op zand vast te houden op 29 juni a.s. in Zuidwolde gaat wegens een gebrek aan belangstelling niet door. U kunt zich echter nog wel aanmelden als belangstellende voor het project. Dit kan via de aanmeldbutton in de nieuwsbrief van Juni maar u kunt ook een email sturen naat het kantoor van ELAN.

Lees meer...

Inspirerende bijeenkomst Koeien en Kruiden

Op woensdag 13 juni is er een bijeenkomst geweest bij Open Grasland deelnemer Johan Baas in Nijeholtwolde over Kruidenrijk Grasland. Op deze bijeenkomst, georganiseerd door ELAN, is er door de Vlinderstichting en Van Hall Larenstein een toelichting gegeven over dit type grasland.

Lees meer...

Nieuwsbrief ELAN Juni 2018

De nieuwsbrief van juni is verschenen. U kunt deze hier lezen.
Wilt u ook de nieuwsbrief per e-mail ontvangen? Stuur ons dan even een e-mail en we nemen u op in de verzendlijst.

Lees meer...

Resultaten broedvogelmontoring 2017

In 2017 heeft Landschapsbeheer Friesland in ons werkgebied de broedvogelmonitoring van de Droge Doroadering uitgevoerd. Tijdens deze monitoring zijn er ongeveer 75 verschillende vogelsoorten gehoord en/of gezien. Van de doelsoorten is enkel de Zomertortel niet waargenomen. 

Lees meer...

Gezonde en ambitieuze toekomst voor agrarisch natuurbeheer Zuidoost-Friesland

De ruim 300 deelnemers van collectief ELAN Zuidoost-Friesland kunnen de komende jaren door met het beheer van natuur en landschap in de regio. Op de jaarvergadering van 29 maart jl. zagen de cijfers er goed uit en kreeg het bestuur een nieuwe voorzitter: Kees van de Lageweg uit Nij Beets.

Lees meer...

Herstel en versterken landschap droge dooradering Fryslân officieel van start!

Vanaf 14 maart 2018 werkt Landschapsbeheer Friesland en de Agrarische Collectieven ELAN, Noardlike Fryske Wâlden, Waddenvogels en It Lege Midden samen om de landschapselementen in het leefgebied Droge Dooradering te herstellen.

Lees meer...

ELAN is klaar voor het voorjaar!

De beheerders in de weidevogelgebieden hebben de percelen waarop plas-dras beheer gewenst is onder water gezet en velen hebben de ruige mest uitgereden. 

Lees meer...

Nieuwsbrief ELAN februari

De nieuwsbrief van februari is uit en verspreid onder de leden van ELAN. U kunt de nieuwsbrief vinden onder
Nieuws; Nieuwsbrieven; Nieuwsbrief februari 2018

Lees meer...

Uitrijden ruige mest mag weer!

Vanaf 1 februari  tot 1 september mag er weer ruige mest uitgereden worden op de percelen waar het beheerpakket A01 a t/m d ( grasland met rustperiode) en beheerpakket A05 a en b (kruidenrijkgrasland met rustperiode) is afgesloten. Met uitzondering van de rustperiode.

 

Lees meer...

Collectief ELAN kan opdracht natuurbeheer in Zuidoost Friesland continueren

Afgelopen week heeft Provincie Fryslân met het toekennen van een eenmalige subsidie van 300.000 euro aan het Collectief ELAN ervoor gezorgd dat het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Zuidoost Friesland voortgezet kan worden. "We zijn hier erg blij mee omdat we na een traject van enkele jaren, onze inzet voor het opnieuw in beheer brengen van landschapselementen, gesteund zien worden"  Zegt Wilco de Jong,  vanaf 2012 voorzitter van ELAN. 

Lees meer...