Nieuws

Maalkolom Ter Idzard

Het uitgraven van de maalkolom is reeds begonnen. ANV de Tjongervallei heeft in samenwerking met Elan een project voor groen en blauwe diensten opgezet. Door het vergroten van de maalkolom is er meer waterberging mogelijk, waardoor het gemaal minder vaak hoeft aan te slaan om het water weg te pompen. Door de langere rustpauzes kan het zand in het water bezinken waardoor er hopelijk schoner water de Tjonger in wordt gepompt. Met het aanleggen zijn de oevers zo aangelegd dat er een moeras vegetatie kan ontstaan.

De afgevoerde grond is naar een deelnemende agrarier gegaan, waar land is herverkaveld, sloten zijn gedempt en nieuwe sloten zijn gegraven.

Lees meer...

ELAN krijgt cheque van Stimuleringsfonds Rabobank

ELAN Agrarische natuurverenigingen Zuidoost Friesland heeft een cheque van 25.000 euro ontvangen vanuit het Stimuleringsfonds van de Rabobank.

Deze bijdrage is bestemd voor verbetering van de biodiversiteit in de regio Zuidoost Friesland.

v.l.n.r. Sander Zonderland en Wilco de Jong namens ELAN ontvangen de cheque van Gosse Hofstra, manager Food & Agri Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Foto: Sietse de Boer

Over het Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland heeft als doel om de leefbaarheid in de regio te ontwikkelen.

Met de gelden uit het fonds worden regionale initiatieven met een duidelijk duurzaam en/of innovatief karakter ondersteund. Dit initiatief van ELAN sluit daar naadloos op aan.

Meer informatie over het Stimuleringsfonds is te vinden op www.rabobank.nl/heerenveen onder ‘Sponsoring en donaties’.

Lees meer...