Aanmelden voor Leefgebied Water

Budget voor verbeteren waterkwaliteit in Zuidoost-Friesland

Voor de jaren 2019-2021 zijn er extra financiele middelen beschikbaar gekomen voor Agrarisch Natuurbeheer. Dit geld is bedoeld ter bevordering van de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Het gaat om een bedrag van jaarlijks €50.000,- en wordt beschikbaar gesteld door de Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân. Via collectief ELAN Zuidoost Friesland kan het beheer worden afgesloten.

Beheerpakketten die ELAN binnen dit nieuwe leefgebied Water aanbiedt zijn diverse varianten botanische weideranden met een bemestingsvrije zone van 5 meter langs de slootrand. Op deze rand dient gefaseerd gemaaid te worden. Er zijn diverse pakketvarianten mogelijk. In samenspraak met de beheerders wordt bepaald welke pakketten worden afgesloten.

Dit extra budget voor ELAN betekent dat het collectief inmiddels binnen vier zogeheten leefgebieden beheer kan afsluiten; Droge en Natte Dooradering, Open Grasland en dus nu ook Categorie Water. Door invulling te geven aan deze leefgebieden draagt ELAN samen met de beheerders bij aan de landschappelijke en ecologische waarde van Zuidoost Friesland.

Hoe kan ik deelnemen?
De informatie over de pakketten is hier te vinden, of klik bovenin de balk op ANLB2016; leefgebied Water; informatie leefgebied water. Tot uiterlijk 25 november a.s. kunnen belangstellenden laten weten of ze willen deelnemen aan de voorintekening. Dit kan alleen door een mail te sturen met contactgegevens naar ELAN. ELAN behandelt de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Deelnemers die niet in overige leefgebieden vallen hebben voorrang. Per beheerder is er een minimum van 0,5 ha en een maximum van 3 ha beheer.

Ga terug