Excursie Waterconservering Zuidwolde

Vrijdag 21 september is ELAN samen met op excursie geweest naar het bedrijf van familie Neppelenbroek in Zuidwolde. De excursiegroep bestond uit bestuurders en leden van ELAN en de Noardlike Fryske Walden en afgevaardigden van Wetterskip Fryslan en de Provinsje. Het bedrijf van de familie Neppelenbroek is een demobedrijf onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Bij Neppelenbroek zijn veel aanpassingen gedaan op zijn land in het kader van peilgestuurde drainage. Hij kan in de zogeheten regenpieken het water afvoeren, en bij droogte water aanvoeren naar zijn percelen. Kortgezegd; hij kan de grondwaterstanden zelf regelen. Zo houdt Neppelenbroek de bodem en de waterhuishouding gezond!

Het was een interessante en leerzame dag. Zoals eerder is aangegeven op de website en in de nieuwsbrief, zijn er in het ELAN werkgebied al een aantal aanmeldingen geweest voor het project “Water vasthouden op hogere zandgronden”. Bij diverse belangstellenden is inmiddels al een bedrijfsscan gedaan. We houden u op de hoogte!

Ga terug