Leefgebied Water gevuld

ELAN heeft het complete beschikbare budget binnen het leefgebied Water gevuld. Na artikelen in de krant, in de Veldpost, op de website en via een mailing naar alle leden zijn er voldoende aanmeldingen binnengekomen om het leefgebied te vullen. We hopen uiteraard dat er in de toekomst nog extra middelen beschikbaar komen.

Er is nog wel een kleine ruimte binnen het leefgebied Droge Dooradering. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Ga terug