Nieuwsbrief Koeien en Kruiden

Er is weer een nieuwsbrief verschenen over het project Koeien en Kruiden, waarin ELAN een projectpartner is. In deze nieuwsbrief kunt u antwoord vinden op vragen zoals; Aan de slag met kruidenrijk grasland: waar moet je op letten?
Wat zijn praktijkervaringen met inzaaien van kruiden in grasland? Wat zijn de effecten van krujiden- en klaverrijk grasland op de veehouderij?

Via deze link kunt u de nieuwsbrief lezen.

Ga terug