Plasdras aangemaakt voor weidevogels

In het weidevogelmozaiek De Janssenstichting nabij Nijbeets worden de plasdrassen weer onder water gezet. Plasdras is een aantrekkelijke biotoop voor weidevogels om te rusten en te foerageren. 

Door het (deel van) het perceel onder water te zetten ontstaat een plek waar het bodemleven goed beschikbaar is voor weidevogels. Ook vertraagt de grasgroei en wordt de structuur van de grasmat wat opener.

Plasdras wordt volgepompt

 

Ga terug