Agrarische Groenstations Zuidoost Friesland

Wat houdt het project in?

Het faciliteren van duurzaam (economisch, milieutechnisch en maatschappelijk verantwoord) inrichten en opstarten van Agrarische Groenstations in Zuidoost Frieland. Evenals het voorbereiden van verantwoorde opschaling in de rest van de provincie Friesland.

Een Agrarisch Groenstation is een volwaardige (neven-)tak van een agrarisch onderneming, waar regionale geoogste biomassa tot hoogwaardige compost wordt verwerkt en deze effectief wordt benut ten dienste van een vruchtbare agrarische voedselproductie. Dit met zorg voor bodemkwaliteit en zorg voor verantwoorde en economisch regionale benutting van groen- reststromen.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Wageningen Universiteit (WUR). Projectpartners zijn 5 agrarische ondernemers, de gemeenten Heerenveen en Weststellingwerf, Wetterskip Fryslan en de Provinsje Fryslân