Droge dooradering

Het natuurtype droge dooradering bestaat uit netwerken van lijnvormige landschapselementen. Deze netwerken bestaan uit een breed scala aan (al of niet hoog opgaande) landschapselementen met uiteenlopende lengte-, breedte- en hoogtedimensies. Binnen het ELAN-werkgebied gaat het om de pakketten: elzensingel, houtwal, bosje, hakhoutbosje, solitaire boom en poel. Ook het pakket botanische weiderand valt onder de droge dooradering.

Deelname aan de Droge Dooradering houdt in dat grondgebruikers beheer en en/of onderhoud plegen aan hun landschapselementen of op het land, waarvoor een vergoeding wordt uitbetaald door ELAN. Via de leefgebiedenkaart op de pagina ANLb kunt u zien waar contracten voor Droge Dooradering konden worden afgesloten. 

Indien u interesse heeft in deelname aan Agrarisch Natuurbeheer binnen de Droge Dooradering, neem dan contact op met ELAN. De coordinatoren kunnen u aangeven of er nog ruimte is binnen het leefgebied.

Via het navigatievenster "informatie Droge Dooradering" kunt u de benodigde informatie omtrent de Droge Dooradering terugvinden.