Droge dooradering

Het natuurtype droge dooradering bestaat uit netwerken van lijnvormige landschapselementen. Deze netwerken bestaan uit een breed scala aan (al of niet hoog opgaande) landschapselementen met uiteenlopende lengte-, breedte- en hoogtedimensies. Binnen het ELAN-werkgebied gaat het om de pakketten: elzensingel, houtwal, bosje, hakhoutbosje, solitaire boom en poel. Ook het pakket botanische weiderand valt onder de droge dooradering.

Deelname aan de Droge Dooradering houdt in dat grondgebruikers beheer en en/of onderhoud plegen aan hun landschapselementen of op het land, waarvoor een vergoeding wordt uitbetaald door ELAN. Via de leefgebiedenkaart op de pagina ANLb kunt u zien waar contracten voor Droge Dooradering konden worden afgesloten. 

ELAN had een openstelling binnen het leefgebied Droge Dooradering in 2016, 2017 en 2018. Op dit moment is het budget geheel ingevuld. De beheercontracten eindigen op 31-12-2021. Het is niet duidelijk of er dan een verlenging mogelijk is. 

Via het navigatievenster "informatie Droge Dooradering" kunt u de benodigde informatie omtrent de Droge Dooradering terugvinden.