Informatie beheercontracten Droge Dooradering

Bij de afgesloten contracten met de deelnemers heeft ELAN informatie verstrekt omtrent de beheerpakketten en het uit te voeren beheer, de voorwaarden en toelichting over de schouw en controle. Deze documenten hebben de deelnemers per mail ontvangen. Deze informatie is tevens op deze pagina te raadplegen. Het is belangrijk om onderstaande informatie door te nemen alvorens men begint met het onderhoud van de landschapselementen.