Leefgebied Water

Bij de afgesloten contracten met de deelnemers Leefgebied Water heeft ELAN informatie verstrekt omtrent de beheerpakketten en het uit te voeren beheer, de voorwaarden van een beheercontract en toelichting over de schouw en controle. Deze informatie is op deze pagina te raadplegen

Bijlage 1; beheereisen en aanvullende beheervoorschriften Categorie Water

Bijlage 2; Algemene voorwaarden

Bijlage 3a; Controle en schouwprotocol

Bijlage 3b; Herstel en sanctieprotocol

Toelichting op het beheercontract