Leefgebied Water

Het leefgebied water is gericht op waterkwaliteit en biodiversiteit. Beheerpakketten die ELAN binnen dit nieuwe leefgebied Water aanbiedt zijn diverse varianten botanische weideranden met een bemestingsvrije zone van 5 meter langs de slootrand. Op deze rand dient gefaseerd gemaaid te worden. Er zijn diverse pakketvarianten mogelijk. In samenspraak met de beheerders wordt bepaald welke pakketten worden afgesloten.

Het beheer kan worden afgesloten in het gehele werkgebied van ELAN. Dit betreft de gemeenten Opsterland, Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf.

Zie bij Informatie Leefgebied Water (links in het menu) voor de pakketten, voorwaarden etc.

Tot uiterlijk 25 november a.s. kunnen belangstellenden laten weten of ze willen deelnemen aan de voorintekening. Dit kan alleen door een mail te sturen met contactgegevens naar ELAN. ELAN behandelt de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst.