Open Grasland

Het agrarisch natuurtype open grasland, oftewel Weidevogelbeheer, bestaat uit open landschappen met overwegend grasland, waarvan een relevant deel uit vochtig en kruidenrijk grasland bestaat. 

In het vorige stelsel voor agrarische natuurbeheer, het SNL, was er in Zuidoost Friesland meer budget geschikbaar voor het afsluiten van weidevogelbeheer. Vanwege het feit dat de Provinsje als de Grutto als gidssoort voor openstellen van Open Grasland budget heeft aangewezen, was er voor de nieuwe ANLb periode minder geld beschikbaar voor dit gebied. Via de leefgebiedenkaart op de pagina ANLb kunt u zien waar contracten voor weidevogelbeheer konden worden afgesloten. 

ELAN had een openstelling binnen het leefgebied Open Grasland in 2016. Op dit moment is het budget geheel ingevuld. De beheercontracten eindigen op 31-12-2021. Het is niet duidelijk of er dan een verlenging mogelijk is. 

Via het navigatievenster "informatie Open Grasland" kunt u de benodigde informatie omtrent Open Grasland terugvinden.