Informatie beheercontracten Open Grasland

Bij de afgesloten contracten met de deelnemers Open Grasland heeft ELAN informatie verstrekt omtrent de beheerpakketten en het uit te voeren beheer, de voorwaarden van een beheercontract en toelichting over de schouw en controle. Deze documenten hebben de deelnemers per mail ontvangen. Deze informatie is tevens op deze pagina te raadplegen.