Werkgebied ELAN

 

Het werkgebied van ELAN Zuidoost Friesland omvat de gemeentes Opsterland, Heerenveen, Weststellingwerf en Ooststellingwerf.
Hieronder is op kaart de begrenzing van het collectief te zien: 

Werkgebied ELAN Zuidoost Friesland

Aan de noordkant grenst ELAN aan het collectief Noardlike Fryske Wâlden en aan de westkant aan It Lege Midden.