ELAN Zuidoost Friesland

Agenda

Kennisbijeenkomst penningmeesters
Tijd: 13.00
Locatie: Nijkerk
Afscheidsreceptie Johannes Kramer
Tijd: 16.00
Locatie: Provinsjehus
Weidevogelkennisdag Fryslân
Tijd: 9.30
Locatie: nnb


Meld u aan voor onze nieuwsbrief