ELAN Zuidoost Friesland

Excursie Melkveebedrijf Bakker

Woensdag 16 oktober 2019
Rotstergaastweg 79, Nieuweschoot
14:00 - 16:00 uur

Excursie Melkveebedrijf Bakker

De komende tijd gaan boeren in Zuidoost-Friesland leren over het snoeien en kappen van houtwallen en singels. Plus over de gehoopte effecten voor onder andere broedvogels en andere dieren. Door goed natuurbeheer neemt de biodiversiteit toe.