ELAN Zuidoost Friesland

Excursie Mts G en G en H Wilpstra-Huitema,

Donderdag 10 oktober 2019
Binnenwei 17, Siegerswoude
14:00 - 16:00 uur

Excursie Mts G en G en H Wilpstra-Huitema,

De komende tijd gaan boeren in Zuidoost-Friesland leren over het snoeien en kappen van houtwallen en singels. Plus over de gehoopte effecten voor onder andere broedvogels en andere dieren. Door goed natuurbeheer neemt de biodiversiteit toe.