ELAN Zuidoost Friesland

Vergadering dagelijks bestuur ELAN

Vrijdag 6 december 2019
Commissieweg 15, Beetsterzwaag
13:00 uur

Vergadering dagelijks bestuur ELAN

Het dagelijks bestuur komt bijeen voor de maandelijkse bestuursbijeenkomst op het kantoor van ELAN in Beetsterzwaag. Vragen of opmerkingen kun je sturen naar info@elan-zofriesland.nl