ELAN Zuidoost Friesland

Agrarisch Natuurbeheer

In Nederlandse provincies worden steeds meer delen van het landschap en de natuur beheerd door boeren. Dit gebeurt omdat speciale diersoorten die kwetsbaar zijn niet altijd in 'officiële' natuurgebieden, maar in agrarische gebieden leven. Dankzij het beheer van boeren worden leefgebieden van dieren hersteld, onderhouden, of soms gemaakt. Meerdere Europese landen spraken af om de dieren in stand te houden. Daarom kan agrarisch natuurbeheer rekenen op geld vanuit Brussel.

Snel naar beheerkalender

Snel naar leefgebieden

Snel naar de beheerkalender

Snel naar de doelsoorten

Snel naar de resultaten

Snel naar monitoring

We beheren volgens een provinciaal natuurbeheerplan, dat we gezamenlijk met onder andere Wetterskip Fryslân en de provinsje opstellen. Je vindt de interactieve kaart hier.