ELAN Zuidoost Friesland

Akkerranden

Ben je ELAN-deelnemer?  Vraag nu het zaaizaad aan met een vergoeding van € 0,20 per m2. Het is een inheems bloemenmengsel dat geldt voor één jaar en uitermate geschikt is voor de wilde bij. Een kwetsbare groep insecten. Het zaaizaad wordt gratis verstrekt. Er is nog beperkt ruimte!

Voorwaarden voor deelname​​​​

- Aanmelden voor een oppervlakte van minimaal 0,25 en maximaal 0,5 ha.
- De oppervlakte wordt als rand of als blok ingezaaid.
- Men zorgt zelf dat er gezaaid wordt
- De rand mag naast een ander gewas worden ingezaaid
- De rand moet op een zichtlocatie liggen (langs of nabij een pad / weg)
- Bij deelname wordt er digitaal ingetekend. U dient zelf een duidelijk kaartje met de ligging van de bloemenrand te sturen.
- De oppervlakte wordt door de deelnemer zelf in Mijn Percelen opgegeven (het gewas is gewascode 1926: Agrarisch Natuurmengsel)
- Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
- Er is nog beperkt ruimte. Vol = vol.
- Het zaaizaad wordt door ELAN verstrekt.

NB. Heeft u zich al aangemeld, dan hoeft u dat niet nogmaals te doen.

Aanmelden?

Stuur een mail te sturen naar: sander@elan-zofriesland.nl.
Vermeld in de e-mail:
·         Naam:
·         Adres: 
·         Woonplaats: 
·         Telefoonnummer: 
·         Gewenste in te zaaien oppervlakte:
Stuur in de mail een kaartje mee waar op te zien is waar de rand komt te liggen. ELAN neemt vervolgens contact met u op.