ELAN Zuidoost Friesland

Akkerranden

Ben je ELAN-deelnemer?  Vraag nu het zaaizaad aan met een vergoeding van € 0,20 per m2. Het is een inheems bloemenmengsel dat geldt voor één jaar en uitermate geschikt is voor de wilde bij. Een kwetsbare groep insecten. Het zaaizaad wordt gratis verstrekt.

Voorwaarden voor deelname​​​​

 • Aanmelden voor een oppervlakte van minimaal 0,25 en maximaal 0,5 ha.
 • De oppervlakte wordt als rand ingezaaid.
 • Men zorgt zelf dat er gezaaid wordt.
 • De rand moet minimaal 3 meter breed zijn en maximaal 9 meter.
 • De rand mag naast een ander gewas worden ingezaaid.
 • De rand mag niet worden beweid.
 • De rand moet op een zichtlocatie liggen (langs of nabij een pad / weg).
 • Bij deelname wordt ingetekend op kantoor van ELAN. Dit neemt ongeveer 1 uur in beslag.
 • De oppervlakte wordt door de deelnemer zelf in Mijn Percelen opgegeven (het advies voor gewas is Agrarisch Natuurmengsel)
 • Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld
 • Er is beperkte ruimte: maximaal 10 ha. Vol = vol.
 • Stuur bij aanmelding een kaartje met de locatie van de ingezaaide rand naar: sander@elan-zofriesland.nl