ELAN Zuidoost Friesland

ANV Grien Brongergea

Grien Brongergea is in de regio Heerenveen voornamelijk bezig met het beheer, onderhoud en herstel van boomwallen, singels en bos.

Bestuurssamenstelling

Jelmer Bakker (voorzitter)
Rotstergaastweg 79,
8452lb Nieuweschoot
E: jelmer_bakker@hotmail.com
T: 06-28976379

Berend Bos (secretaris)
P G Otterweg 6,
8458 ES Tjalleberd
E: kow@comveeweb.nl
T: 06-22500953

Henk Kramer (penningmeester)
Dominee Veenweg 22,
8456 HR De Knipe
E: h.kramerwwmelkvee@gmail.com
T: 06-3044359

Auke Koehoorn (lid)
Aaltjelaan 7, 
8455 JB Katlijk
E: info@handelsondernemingkoehoorn.nl
T: 06-50440378

Over ANV Grien Brongergea

Grien Brongergea , in dit gebied is voornamelijk de droge dooradering van toepassing.
Boomwal/singels/bos onderhoud en herstel.  ELAN zorgt voor een deel de organisatie en financiering van dit onderhoud. In het begin van de 21e eeuw is de vereniging langzaam opgestart. Er zijn ongeveer 25 leden. In de vereniging werken we nadrukkelijk samen met ELAN. We voeren gezamenlijk het beleid en de zorg voor agrarisch natuurbeheer uit.

Ons werkgebied

Het werkgebied is de gemeente Heerenveen ten zuiden van de autosnelweg A7. Het gebied onder de A7 daar is de vereninging de Fjurlannen actief op het gebied van weidevogelbeheer en ganzen gedoog gebied.

Over Landschapsfonds  Katlijk-Oranjewoud

In een deel van het gebied is het Landschapsfonds Katlijk-Oranjewoud, kortweg LOF, actief. Dit fonds is gefinancierd met een deel privaat geld, gemeentelijk en provinciaal geld. Het fonds heeft een gebiedsmakelaar in dienst. Het werkgebied is beperkt tot het gebied Oranjewoud-Katlijk. Grien Brongergea  heeft een grote rol gespeeld bij de oprichting van het fonds. Tegenwoordig heeft het bestuur regelmatig overleg over de organisatie van het fonds, met het bestuur van het LOF.

Activiteiten

Grien Brongergea organiseert een jaarvergadering over de vereniging en informeert daar over ELAN. De vereniging is op zoek naar nieuwe activiteiten om de biodiversiteit in de agrarische omgeving te bevorderen.