ELAN Zuidoost Friesland

Bestuur

ELAN wordt als collectief geleid door een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur komt gemiddeld één keer per maand bijeen. Heeft u vragen voor het bestuur? Stuur een mail naar de secretaris. Het bestuur wordt dagelijks ondersteund door twee gebiedscoördinatoren.


(van links naar rechts: Grytsje van der Sluis, lid, Warner van der Leeuw, penningmeester, Menno Nijenhuis, secretaris en Kees van de Lageweg, voorzitter) *Niet op de foto: Goaitske Iepema, lid

Dagelijks bestuur ELAN Zuidoost-Friesland

voorzitter
Kees van de Lageweg, Olterterp
T:  06-19208979
E: kees@elan-zofriesland.nl 

secretaris & PR
Menno Nijenhuis, Ter Idzard
T: 06-22339527 
E: menno@elan-zofriesland.nl

penningmeester
Warner van der Leeuw, Nij Beets
T: 06-57587181
E: warner@elan-zofriesland.nl

lid
Grytsje van der Sluis, Haule
T: 06-10979698
E: grytsje@elan-zofriesland.nl

lid
Goaitske Iepema, Beetsterzwaag
E: goaitske@elan-zofriesland.nl


Algemeen bestuur 

Het algemeen bestuur vergadert vier keer per jaar met het dagelijks bestuur (db) en de gebiedscoördinatoren. Het algemeen bestuur bestaat, naast het db, uit:

Jelmer Bakker (Grien Brongergea)
E: jelmer_bakker@hotmail.com
T: 06-28976379

Nico van der Weerd (VANL Weststellingwerf)
T: 0561-481718

Alfred van den Akker (VANL Weststellingwerf)
T: 06-12308531

Hans Frederiks (Gagelvenne)
Jan Hendrik Gorter (Gagelvenne)

Albert Mellema (VANL De Âlde Delte)
T: 06-10944091

Germ van der Heide (VANL De Âlde Delte)