ELAN Zuidoost Friesland

Inschrijven ANLb voor periode '23-'28

Vanaf vandaag, maandag 19 december, kunt u inschrijven voor de nieuwe beheerperiode voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. We verwachten als ELAN veel belangstelling. Daarom voor de duidelijkheid onze werkvolgorde:

Bij de inschrijving van nieuw beheer werken we via onderstaande volgorde:

  1. Het huidige beheer wat voldoet aan de kwaliteitseisen en criteria van het ANLb wordt verlengd in de nieuwe periode. De betreffende deelnemer wordt benaderd of hij / zij hiermee akkoord is. Tevens kunnen dan wensen voor uitbreiding worden gemeld. Als later blijkt dat hier nog budget voor is, dan kan dit gehonoreerd worden.
  2. Er is een wachtlijst van geïnteresseerde mensen en deelnemers aan een landschapsherstelproject. Zij worden benaderd of ze belangstelling hebben om één of meerdere beheerpakketten af te sluiten. Deze groep heeft voorrang op het afsluiten van beheer boven de uitbreiding van beheer van huidige deelnemers. Echter, deze voorrangssituatie geldt tot 6 januari 2023.
  3. Nieuwe deelnemers zijn welkom en beheer van huidige deelnemers kan worden uitgebreid wanneer er voldoende budget is.

Aanmelden kan alleen door onderstaand formulier in te vullen. Hou er daarbij rekening mee, dat we niet kunnen garanderen dat we alle wensen kunnen vervullen, omdat er beperkt budget is.

NB: Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op onze website.

1. Algemene info

2. Uw ambities

Bent u op dit moment deelnemer aan Agrarisch Natuurbeheer (ANLb)?
Bent u agrarisch ondernemer of particulier grondeigenaar?
Bent u deelnemer aan Herstel en Versterken Leefgebied Droge Dooradering geweest?
In welk leefgebied wilt u beheren? Meerdere opties mogelijk

3. Keuze uit de beheerpakketten vanaf 2023

Maak keuze uit de beheerpakketten in de leefgebieden die u aangaf in de vorige vraag.
Welke beheerpakketten kiest u voor leefgebied Dooradering?
Welke beheerpakketten kiest u voor leefgebied Open Grasland?
Welke beheerpakketten kiest u voor leefgebied Open Akker?
Welke beheerpakketten kiest u binnen Categorie water en klimaat