ELAN Zuidoost Friesland

Kollektivenberied Fryslân

Het Kollektivenberied Fryslân (KBF) is een gezamenlijke netwerkorganisatie voor natuur- en landschapsbeheer in de provincie Fryslân. ELAN Zuidoost-Friesland maakt onderdeel uit van het KBF.

Contact met het KBF

voorzitter
Albert van der Ploeg
E: voorzitter@kbf.frl
W: www.kbf.frl

secretaris
Sybe v.d. Schaar
E: secretaris@kbf.frl
W: www.kbf.frl

Zeven collectieven

In Fryslân doen veel boeren en particulieren vol overgave aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Zij zijn aangesloten bij een van de zeven professionele agrarische collectieven in de provincie. Deze collectieven coördineren de beheeractiviteiten van ruim 2000 Friese boeren. Naast ELAN zijn dat in Fryslân: Noardlike Fryske WâldenAgrarische Natuurvereniging Waddenvogels, Agrarisch collectief Waadrâne, Gebiedscoöperatie It Lege Midden, Coöperatieve vereniging Súdwestkust, Agrarische Natuur Coöperatie Westergo en LTO Noord.

Als belangenbehartiger is het KBF een krachtige gesprekspartner voor overheden en landelijke (groene) organisaties over onder andere natuurbeleid. Het KBF zorgt voor kennisuitwisseling, verzamelt data en communiceert erover naar de achterban en de inwoners van Fryslân. Alle 40 collectieven in Nederland zijn aangesloten bij BoerenNatuur.    

Bekijk hieronder een filmpje over de start van het KBF.