ELAN Zuidoost Friesland

Landschap Zuidoost-Friesland

​We richten het agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland in volgens de leefgebieden van belangrijke doelsoorten. Door de omgeving van de dieren te verbeteren, moeten kwetsbare vogels, insecten en amfibieën behouden blijven voor de regio. Of zelfs terug keren!
We noemen deze leefgebieden als volgt: