ELAN Zuidoost Friesland

Woensdag 26 juli 2023

'In de media en de politiek wordt keer op keer geroepen dat de natuur op omvallen staat. Sommige politici kunnen er maar geen genoeg van krijgen om te verkondigen hoe slecht het wel niet gesteld is met onder andere de biodiversiteit, de soorten, de natuur en het landschap. Dit beeld herkennen wij bij onze deelnemers volstrekt niet. Bij de ELAN-deelnemers gaat het goed met de doelsoorten en het gaat goed met het onderhoud van het landschap. Als je goed kijkt dan zijn er ook in ons gebied wel drukfactoren, maar een te eenzijdige focus daarop draagt niet bij aan constructieve oplossingen. Uit monitoring en telgegevens komt duidelijk naar voren dat het beheer van ELAN en de leden goed werkt, ' aldus Kees van de Lageweg, voorzitter van ELAN. 

Lees in ons jaarverslag over 2022 wat we allemaal met elkaar hebben bereikt. 

WEBSITE Elan Jaarverslag 2022.pdf (elan-zofriesland.nl)