ELAN Zuidoost Friesland

14 km herstel van houtwallen, singels en meer in Zuidoost-Friesland

Donderdag 27 februari 2020

14 km herstel van houtwallen, singels en meer in Zuidoost-Friesland

In Zuidoost-Friesland wordt ook in 2020 gewerkt aan een groot landschapsherstelproject voor de houtwallen en elzenzingels. Inmiddels is er al zo’n 14 kilometer aangepakt in de regio. Deze elementen in het landschap zijn niet alleen cultuurhistorisch van waarde, ook zijn ze belangrijk voor de biodiversiteit. Zangvogels verblijven er bijvoorbeeld graag in.

Het project is al twee jaar aan de gang en duurt nog tot 2022. Het doel van het landschapsherstel is om weer dichtbegroeide singels en wallen te krijgen door niet alleen te snoeien maar ook vol te planten. Nieuwe struiken en bomen zoals de eik, els, meidoorn, sleedoorn, lijsterbes, vuilboom en hondsroos worden geplaatst. ELAN Zuidoost-Friesland begeleidt boeren, maar ook dorpen.

Nijeholtpade: dorp in het groen

Bijvoorbeeld Nijeholtpade, waar voorzitter Henk Jaspers van het plaatselijk belang vertelt over hoe inwoners meedoen. Het dorp in Weststellingwerf schreef al in hun eigen visie: ‘Dorp in het groen!’ Henk Jaspers legt het als volgt uit: “Biodiversiteit gaat voor alles.”

En zo gaat dat soms. De secretaris die al hardlopend iemand tegenkomt en een gesprekje begint over ‘Europees geld.’ Subsidie voor het herstellen van het karakteristieke landschap van houtwallen, singels, lanen en heggen. Jaspers: “We hebben het gezien als een kans. En belegden september 2018 een informatiebijeenkomst. Er kwamen maar liefst 40 geïnteresseerden die na afloop enthousiast waren.”

Plaatselijke belang Nijeholtpade zocht daarna het contact met ELAN. Samen met Landschapsbeheer Friesland kon ELAN concreet maken wat het herstel van het landschap rond het dorp kon betekenen. De zogenaamde ‘lijnelementen’ en bosjes bleken geschikt te zijn. Henk Jaspers: “In 2019 is er al een begin gemaakt met een laantje waar gesnoeid is, maar ook struiken en planten zijn geplaatst. Ook wordt er een poel aangepakt die vol is komen te staan met riet en oeverplanten. We hopen in 2020 op te kunnen schieten met de andere elementen in de omgeving. Onze dorpsbewoners doen dit dan met een aannemer.”

Inmiddels is de ambitie van het dorp om 2.559 meter te herstellen en 1.226 meter nieuw aan te planten. Veertien dorpsbewoners doen mee, waaronder de kerk die ook een bosperceel bezit. “Je kunt meedoen als het herstel past binnen bepaalde regels” legt Jaspers uit.

Plattelandsontwikkeling

Het landschapsherstelproject wordt ook in andere delen van Friesland uitgevoerd. Het speelt zich af in die delen van de provincie die gekenmerkt wordt door singels en wallen. Het wordt gefinancierd door een 50% bijdrage vanuit het POP3 programma en een 50% bijdrage van de provinsje Fryslân. De totale bijdrage is €2,6 miljoen. Met dank aan het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.