ELAN Zuidoost Friesland

21 juni excursie Klimaatrobuuste Beeklandschappen Koningsdiep

Dinsdag 6 juni 2023

21 juni excursie Klimaatrobuuste Beeklandschappen Koningsdiep

Als ELAN werken we samen met waterschap, provinicie, Hogeschool van Hall Larenstein, Aeres, Has Green Acedemy en Saxion aan het project 'Klimaatrobuuste Beeklandschappen' waarin gewerkt wordt aan de transitie naar klimaatrobuuste beeklandschappen. Graag willen we als gezamenlijke partijen iedereen daarover bijpraten tijdens een informatieve dag. 

Deze dag vindt plaats op woensdag 21 juni van 9.45 tot 15.30 en start in het Biosintrum in Oosterwolde. Tijdens het ochtendprogramma laten diverse sprekers hun licht schijnen over deze transitie. Na de lunch is er een bustour door het gebied van het Koningsdiep waarbij diverse agrarische bedrijven worden bezocht en hun kijk op de bedrijfsvoering in het gebied zullen geven. 

De dag is gericht op agrariërs, adviseurs, loonwerkers, onderzoekers, beleidsmedewerkers en anderen die geïnteresseerd zijn in de transitie naar klimaatrobuuste beeklandschappen. 

Voor het volledige programma en aanmelden, klik hier.