ELAN Zuidoost Friesland

30 mei Algemene Ledenvergadering

Woensdag 17 mei 2023

30 mei Algemene Ledenvergadering

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving vindt onze Algemene Leden Vergadering plaats op dinsdag 30 mei 2023. Naast het bespreken van het jaarverslag en de financiën over 2022, de stand van zaken met betrekking tot het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en projecten stellen wij u ook graag twee nieuwe bestuursleden voor. 

Na de pauze is het woord aan Hans Paul van der Snee, directeur van Innovatiepact Fryslân. Hij zal ons deze avond op inspirerende wijze vertellen over het maatschappelijk economisch perspectief van Friesland. Hij zoomt daarbij in op de agro- en foodsector en speelt in op actuele thema's. Belangrijk hierbij is welke rol agrarische ondernemers kunnen spelen in ons werkgebied. We horen graag uw ideeën tijdens deze avond!