ELAN Zuidoost Friesland

Aandachtspunten voor de gecombineerde opgave 2020

Woensdag 29 april 2020

Aandachtspunten voor de gecombineerde opgave 2020

We zetten de aandachtspunten voor de gecombineerde opgave van 2020 op een rijtje. Belangrijk voor de ANLb-activiteiten (het agrarisch natuurbeheer).

Ecologisch aandachtsgebied
Dubbele betaling met agrarisch natuurbeheer
Dubbele betaling doet zich voor als u (delen van) uw ANLb inzet als ecologisch aandachtsgebied (EA) om de vergroeningsbetaling van de Basisbetalingsregeling te krijgen. Bij dubbele betaling wordt 2 keer voor hetzelfde betaald. Dat kan voor een inspanning zijn, maar ook voor het derven van inkomsten. Binnen het GLB is dat niet toegestaan. Het gaat hierbij om de betaling voor vergroening en de betaling voor ANLb-activiteiten.

Is er sprake van percelen waarbij voor dezelfde inspanning 2 keer betaald wordt?
Dan ontvangt u de vergroeningsbetaling, maar vindt er een korting plaats op de betaling van het SNL-pakketten of de ANLb-activiteiten. Wilt u weten voor welke percelen of ANLb-activiteiten dit geldt? Op de pagina rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/vergroeningsbetaling/ecologisch-aandachtsgebied  vindt u meer informatie hierover. 

Perceelregistratie onder uw beheereenheden ANLb
Bij uw perceelregistratie is het belangrijk dat u ook een (gewas)perceel onder uw ANLb beheereenheden registreert.

Via dit filmpje kunt u zien hoe dit moet.