ELAN Zuidoost Friesland

Aankondiging hercontroles door Auditdienst Rijk

Dinsdag 16 mei 2023

Aankondiging hercontroles door Auditdienst Rijk

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft laten weten dat zij binnenkort controles gaan uitvoeren in het veld met betrekking tot agrarisch natuurbeheer. De ADR is onderdeel van het ministerie van Financiën en is de certificerende instantie voor de EU-landbouwfondsen. Zo is de ADR ook belast met de accountantscontrole van de jaardeclaratie die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het Europees Landbouw Fonds voor Plattelands Ontwikkeling (ELFPO) indient bij de Europese Commissie. 

Vanuit deze rol gaat de ADR een aantal controles in het veld, die eerder zijn uitgevoerd door de NVWA, overdoen. De bevindingen van deze controles worden niet teruggekoppeld aan de beheerders of collectieven. 

 
De provincies hebben in de subsidieregeling opgenomen dat het collectief/de beheerder de auditors van de ADR, medewerking moet verlenen voor het uitvoeren van hun herverificaties. Mochten er vragen zijn, dan kunt u het beste contact opnemen met de ANLb Helpdesk van RVO.nl via anlbhelpdesk@rvo.nl of 088-0422272.