ELAN Zuidoost Friesland

Aanmelden informatiebijeenkomsten nieuwe mogelijkheden ANLB 2024

Maandag 9 oktober 2023

Aanmelden informatiebijeenkomsten nieuwe mogelijkheden ANLB 2024

Begin 2023 zijn heel veel (nieuwe) deelnemers bij ons op kantoor geweest om (nieuw) agrarisch natuurbeheer in te tekenen. Omdat we alle deelnemers daarbij gelijke kansen wilden geven hebben we enkele maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld een maximum aantal hectares voor bepaalde pakketten. Ook hadden we budget gereserveerd voor pakketten die achteraf gezien toch minder vaak werden afgesloten en zijn er hier en daar kleine wijzigingen in oppervlaktes opgetreden na het indienen van de gecombineerde opgave. Al met al, heeft ELAN nog budget beschikbaar om extra en nieuw beheer af te sluiten.

Nieuwe mogelijkheden
Naast de ontstane ruimte binnen de bestaande pakketten is ervoor gekozen om een aantal nieuwe beheerpakketten aan te bieden. Maar ook is een aantal pakketten vanaf volgend jaar in meerdere leefgebieden af te sluiten, dan eerder het geval was. Misschien biedt dit nieuwe mogelijkheden voor u!

Informatiebijeenkomsten
Om u op de hoogte te brengen van de nieuwe mogelijkheden organiseert ELAN een drietal informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten geven we een korte uitleg over het stelsel van agrarisch natuurbeheer. Vervolgens worden de nieuwe pakketten besproken op basis van de volgende onderwerpen:

  • Wat houdt het pakket in?
  • Wat zijn de beheereisen en -voorschriften bij het pakket?
  • Welke beheervergoeding staat er tegenover?
  • Waar kan het pakket worden afgesloten?

Op 6 november komt alle informatie op de website van ELAN te staan en vanaf dan is het mogelijk om in te schrijven via het formulier wat ook op de website staat.

Tijdens de informatieavond zal er ook aandacht zijn voor de mogelijkheden binnen het project Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân.

Data van de informatiebijeenkomsten
24 oktober 't Witte Huis in Donkerbroek (aanmelden uiterlijk 19 oktober)
1 november MFC Nijeholtpade (aanmelden uiterlijk 29 oktober)
2 november De Buorskip in Beetsterzwaag (aanmelden uiterlijk 29 oktober)

Voor alle bijeenkomsten geldt: inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur.

In verband met de catering verzoeken we u om zich per mail aan te melden: info@elan-zofriesland.nl. Uiterste aanmelddata staan hierboven. Vermeld bij uw aanmelding bij welke bijeenkomst u aanwezig wilt zijn.