ELAN Zuidoost Friesland

Afscheid Kees van de Lageweg en Menno Nijenhuis

Vrijdag 14 juni 2024

Afscheid Kees van de Lageweg en Menno Nijenhuis

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 juni hebben we afscheid genomen van Kees van de Lageweg, voorzitter van ELAN en Menno Nijenhuis, secretaris. Beiden hebben zich 9 jaar lang ingezet voor ELAN en waren niet meer herkiesbaar. Goaitske Iepema is tussentijds wegens gezondheidsredenen gestopt met haar bestuursfunctie. Warner de Leeuw, de nieuwe voorzitter van ELAN heeft allen bedankt. 

Menno Nijenhuis
Warner omschreef Menno als de stille kracht van het bestuur. Hij trad niet op de voorgrond, maar kwam altijd met weloverwogen inbreng. Dit zullen we zeker gaan missen. 

Kees van de Lageweg
Ook Kees was een bevlogen bestuurder. Hij had een duidelijke visie en wist die goed te verwoorden. Warner bedankte beiden en ze kregen een ELAN insectenhotel en bos bloemen overhandigd. 

Goaitske Iepema
Op een eerder tijdstip heeft het bestuur al afscheid genomen van Goaitske, ook zij heeft een insectenhotel ontvangen voor haar inzet. 

Menno en Kees gaven allebei aan dat ze zich met veel plezier hebben ingezet voor ELAN en dat ze er alle vertrouwen in hebben dat ELAN, ondanks alles wat nu speelt in de sector, een mooie toekomst tegemoet gaat. Ze bedankten de leden in het in hun gestelde vertrouwen. Dit werd afgesloten met een groot applaus door de aanwezigen. 

Taakverdeling bestuur
Met deze bestuurswisseling is er ook een nieuwe taakverdeling ontstaan binnen het bestuur.
Warner van der Leeuw - voorzitter
Grytsje van der Sluis - vice-voorzitter
Wout van Vulpen - secretaris
Keimpe de Boer - penningmeester
Duco Hoogsteen - bestuurslid