ELAN Zuidoost Friesland

ANLb deelnemers krijgen hun beheervergoeding uitbetaald

Dinsdag 17 oktober 2023

ANLb deelnemers krijgen hun beheervergoeding uitbetaald

In Boerderij en Nieuwe Oogst hebben berichten gestaan over een tekort aan ANLb-budget van circa €200 miljoen in totaal. Dat tekort is ontstaan doordat de ANLb-tarieven geactualiseerd zijn, en daardoor omhoog zijn gegaan. De helft van het tekort heeft betrekking op de geplande uitbreidingen van het ANLb in de komende jaren, dus op beheer dat nu nog niet is afgesloten. De andere helft heeft betrekking op het beheer dat in 2023 is gecontracteerd en dat gedurende dit jaar en de komende jaren is/wordt uitgevoerd. Dit deel van het tekort is dus het meest urgent. 

Feit is dat er momenteel geen dekking is voor dit tekort. Daarom hebben diverse politieke partijen – in reactie op een oproep vanuit zowel de provincies als BoerenNatuur – een amendement ingediend op de ontwerpbegroting van LNV voor 2024. Dat amendement heeft als doel om alsnog de benodigde dekking te vinden voor het tekort dat betrekking heeft op het beheer dat in 2023 gecontracteerd is.

Wij snappen dat deze berichten voor onrust zorgen bij onze ANLb-deelnemers. Wij willen daarom benadrukken dat onze ANLb-deelnemers hun ANLb-vergoedingen sowieso uitbetaald zullen krijgen, conform de beheercontracten die met hen zijn afgesloten. Het benodigde extra budget wordt hoe dan ook beschikbaar gesteld; de vraag is alleen nog uit welk potje het precies betaald gaat worden.