ELAN Zuidoost Friesland

Basisschoolleerlingen aan de slag in houtwallen

Dinsdag 12 oktober 2021

Basisschoolleerlingen aan de slag in houtwallen

De afgelopen periode hebben 8 basisscholen uit de gemeenten Heerenveen en Opsterland deelgenomen aan de biologiedagen. De groepen 7/8 van deze scholen hebben bij ELAN deelnemers geholpen met beheerwerkzaamheden in de houtwallen, zoals zagen en boompjes uit trekken.

Ook was er tijd om natuuronderzoeksopdrachten uit te voeren. Met deze opdrachten werd duidelijk gemaakt dat de aanwezigheid van verschillende lagen (boomlaag, struiklaag, kruidlaag en moslaag) van groot belang is voor de biodiversiteit. Door te helpen bij de werkzaamheden brachten de kinderen waar nodig die gelaagdheid weer goed aan.

Uit de reacties van zowel de leerlingen, de leerkrachten als de boeren blijkt dat iedereen enthousiast is over deze natuurles op locatie. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Mocht u in de toekomst ook wel eens een schoolklas willen ontvangen, stuur dan een mail naar info@elan-zuidoostfriesland.nl

De biologiedagen worden mogelijk gemaakt door NME Drachten, Landschapsbeheer Friesland en deelnemers van ELAN Zuidoost Friesland.

Foto's: Facebookpagina Pcbo Rehoboth Frieschepalen