ELAN Zuidoost Friesland

Basisschoolleerlingen gaan de boer op tijdens biologiedagen

Woensdag 19 juli 2023

Basisschoolleerlingen gaan de boer op tijdens biologiedagen

Ook in 2023 worden er weer biologiedagen georganiseerd in Zuidoost-Friesland. Tijdens een biologiedag gaan leerlingen uit groep 8 actief aan de slag met het beheer van houtsingels bij boerderijen of met natuuronderhoud in een bos-of heideterrein. Met echte zagen en takkenscharen helpen zij de boer of natuurbeheerder. Voor veel kinderen is dit een onvergetelijke ervaring. 

Werden de biologiedagen in voorgaande jaren nog georganiseerd in gemeente Opsterland en Heerenveen, vanaf dit jaar doen ook Oost- en Weststellingwerf mee. De dagen worden georganiseerd door Landschapsbeheer Friesland, NME de Naturij en Kunst en Coo via het programma Wortels en Vleugels. ELAN draagt haar steentje bij door boeren te benaderen of zij een klas willen ontvangen. Verspreid over 14 dagen tussen 5 september en 20 oktober steken 20 klassen de handen uit de mouwen. Hiervan gaan 14 klassen naar ELAN deelnemers en 6 klassen gaan aan de slag in natuurgebieden. 

Een biologiedag is een mooie manier om schoolkinderen kennis te laten maken met de boerderij en het agrarisch natuurbeheer dat de boer doet. De boer ontvangt de schooklas, Landschapsbeheer Friesland begeleidt de kinderen bij het onderhoud van de houtsingels en vrijwilligers van de NME geven de natuureducatie. Een mooie samenwerking tussen verschillende partijen!