ELAN Zuidoost Friesland

Beheer met 1 jaar verlengd; denkt u om de beheervoorwaarden?!

Dinsdag 8 maart 2022

Beheer met 1 jaar verlengd; denkt u om de beheervoorwaarden?!

We krijgen regelmatig telefoontjes van deelnemers of het beheer nog doorgaat in 2022. Het antwoord is JA. We hebben alle deelnemers in 2021 de vraag gesteld of zij het beheer in 2022 nog een jaar willen voortzetten onder dezelfde voorwaarden als de voorgaande jaren. Het merendeel heeft hier positief op gereageerd. Dit houdt dus in, dat wanneer u bijvoorbeeld een pakket botanisch waardevol grasland heeft afgesloten, u hierbij rekening moet houden met de bemesting. 

Nog niet alle deelnemers hebben een aangepast contract en beheerovereenkomst ontvangen. Daar wordt hard aan gewerkt. Zoals in een eerdere nieuwsbrief vermeld, gaat de ondertekening van contract en beheerovereenkomst digitaal. U ontvangt hiervoor eerste een mail met informatie en daarna twee mails met de te ondertekenen documenten. 

In onderstaand nieuwsbericht op onze website leest u meer over het digitaal ondertekenen. Beheercontracten voortaan digitaal ondertekenen - ELAN Zuidoost Friesland (elan-zofriesland.nl)

De reden dat het beheer met één jaar is verlengd, is omdat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) nog niet rond is. Het ANLb stelsel hangt hiermee samen. Zodra het nieuwe GLB rond is, gaat er ook een nieuwe beheerperiode voor het ANLb in. De planning is dat dit per 2023 zal zijn.