ELAN Zuidoost Friesland

Beheertips voor wilde bomen en struiken

Vrijdag 6 oktober 2023

Beheertips voor wilde bomen en struiken

Wilde bomen en struiken waaronder wilde rozen als de viltrozengroep, de jeneverbes en meidoorns, vormen de basis van de biodiversiteit in Fryslân. Veel van deze bomen en struiken dreigen te verdwijnen. Door goed beheer van de laatste groeiplaatsen is het mogelijk dit te voorkomen en de populaties wilde bomen en struiken weer te laten groeien. 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft voor alle provincies, en dus ook voor Friesland, een `Attentielijsten bedreigde wilde bomen en struiken` gepubliceerd. Deze lijst geeft een overzicht van de bedreigde wilde boom- en struiksoorten en tips voor het beheer ervan.

Een greep uit de beheertips:

  • Het behoud van de zeldzame wilde bomen en struiken vraagt een deskundig beheer op maat. Grootschalig machinaal beheer is hiervoor niet geschikt. Vrijwilligers kunnen hierin een nuttige rol spelen.
  • Veel bedreigde soorten zijn lichtminners die verdwijnen door de aanwezigheid van invasieve exoten of achterblijven van beheer waardoor het bos te donker wordt. Bestrijding van invasieve soorten en vrijstellen zijn goede maatregelen.

Kijk voor meer achtergrondinformatie en de attentielijst op de website van Landschapsbeheer Friesland https://www.landschapsbeheerfriesland.nl/nieuws/nieuw-hulpmiddel-voor-behoud-bedreigde-wilde-bomen-en-struiken