ELAN Zuidoost Friesland

Bestuurswisseling tijdens Algemene Ledenvergadering op 13 juni

Maandag 13 mei 2024

Bestuurswisseling tijdens Algemene Ledenvergadering op 13 juni

Donderdag 13 juni houden we onze Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze bijeenkomst praten we iedereen bij over de resultaten van het agrarisch natuurbeheer in de regio. Ook vindt er een bestuurswisseling plaats. We nemen deze avond afscheid van voorzitter Kees van de Lageweg en secretaris Menno Nijenhuis. Beiden hebben hun termijn er op zitten en zijn niet herkiesbaar. Daarnaast heeft Goaitske Iepema vanwege gezondheidsredenen besloten om tussentijds terug te treden uit het bestuur. Een nieuw bestuurslid staat klaar om toe te treden tot het bestuur van ELAN. Hij zal zich deze avond voorstellen. 

Na de pauze is het woord aan Marije Klever, zij is melkveehouder in De Meern en sinds november de nieuwe voorzitter van BoerenNatuur. Ondanks dat ze met haar bedrijf niet in een leefgebied zit voor ANLb zet ze zich op haar bedrijf volledig in voor een natuurinclusieve landbouw. Ze heeft samen met haar collega bestuurders een duidelijke visie waar we als BoerenNatuur met elkaar naar toe kunnen werken. Deze avond zal zij die met ons delen en hoort zij graag van de aanwezigen hoe zij er tegenaan kijken. 

Al onze deelnemers ontvangen per mail een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering.